Separaator S 655 ja S 855

Austria firma BAUER tegeleb pidevalt toodete arendamise ja täiustamisega. Selle tulemusena toodi turule uued mudelid S 655 ja S 855, mis on edasi arendatud vanadest mudelitest S 650 ja S 850. 
Uutel separaatoritel on suurema läbimõõduga pressikruvi ja sõel, samuti tugevdatud ajam. Lisaks on nüüd võimalik tellida HD-seeria separaatoreid, mis on eriti sobivad rasketes töötingimustes
kasutamiseks.

Tavapärane sõnniku käitlemine
Suurtes loomafarmides tekib suurel hulgal sõnnikut, mida oleks vaja käidelda.  Tavapärased läga ja sõnniku töötlemise süsteemid on aeganõudvad, töömahukad ja vajavad suuri investeeringuid.

Separaatorid S 655 ja S 855 muudavad sõnniku väärtuslikuks väetiseks
Täielikult automaatne separatsioon (läga lõhustamine vedel- ja kuivfraktsiooniks) pakub suuri eeliseid:
- vedelat massi saab laiali vedada igal ajal,
- keerukat homogeniseerimistehnikat pole vaja ning
- lõhnatut kuivfraktsiooni on kerge ladustada.
Tahkete ja vedelate toiteelementide eraldamine on kõige ökonoomsem sõnniku käitlemise meetod.

Vedelfraktsioon
 • Sõnniku kogused vähenevad märgatavalt (15-30%), mille tulemusena on vaja  vähem ladustusruumi ja transportimist.
 • Separeeritud sõnnik ei moodusta enam setet ja ujuvkoorikut, mistõttu sõnnikut ei tule enne laialivedamist segada.
 • Tahkiste ja süsiniku ekstraktsiooni tõttu on ladustamise ja laialivedamise ajal tekkiv lämmastikukadu (NH3, CH4, N2O) tunduvalt väiksem.
 • Ebameeldiv sõnnikuhais väheneb märgatavalt.
 • Täpsem toiteainesisalduse analüüsimine võimaldab kindlaks määrata kõige sobivama laialijaotamise aja
 • Madalam toiteainete kontsentratsioon võimaldab hektari kohta rohkem sõnnikut laiali jaotada (võrreldes toorlägaga).
 • Parem maapinda imbumine ja väiksem taimede külge kleepumine kindlustab toiteainete kiirema imendumise.
 • Pikem laialijaotamise periood.
 • Lihtsad ja ökonoomsed jaotusvõrgud.
 • Madalam energiatarve pumpamisel ja laialiveol.
 • Umbrohuseemneid on vedelfraktsioonis  palju vähem.
Kuivfraktsioon
 • Isekompostiv, lõhnatu, lihtne ladustada.
 • Kõrge kuivainesisaldus ei nõua ladustamisel erilisi ettevalmistusi.
 • Parandab pinnase struktuuri ja suurendab huumust.
 • Vähemalt 30% kõrgem kuivainemass lubab lahtiselt ladustada.
 • Kuivfraktsiooni saab lisaks põllundusele kasutada ka mujal (näit. väikemaapidajad, aednikud jt).
 • Kerge transportida ja turustada.
Kõrgekvaliteedilistest materjalidest valmistatud ja suure töövõimega separaatoreid saab lisaks põllumajandusele kasutada ka teistel aladel. Nagu näiteks
 • toiduainetetööstus: kartulijäätmete eraldamine jne
 • tapamajad: sisikondade eemaldamine
 • ravimitööstus: mooniseemnete eraldamine
 • bioloogilised jäätmed: biogaasitehases bioloogiliste jäätmete töötlemine
 • reoveepuhastid: muda käitlemine
Eelised:
 • jäätmete koguste märgatav vähenemine
 • vedelfraktsioon sobib kanalisatsiooni laskmiseks
 • minimaalne lõhn
 • kuivfraktsiooni saab kasutada väetisteks

OÜ IMPEL - Kaunase pst. 21b, Tartu
Tarned üle Eesti!

Üldtelefon: 748 5346
impel@impel.ee